Gå tilbake

Hodepine er en svært vanlig plage. Det finnes flere typer hodepine. Vi skiller mellom primære og sekundære hodepiner. De fleste hodepiner er primære og ufarlige. Sekundære oppstår som følge av underliggende sykdom, og vil utarte seg annerledes enn primære.

Bestill time

Årsak

Det finnes flere typer hodepiner. De vanligste er de primære, som vi kan skille inn i migrene, cervicogen hodepine og spenningshodepine. I svært sjeldne tilfeller kan hodepiner oppstå sekundært til underliggende sykdom. I disse tilfeller vil det også oppstå andre symptomer.

 

Årsaker og symptomer på hodepine

Migrene: 

 • Hodepinen er ofte ensidig, men kan oppstå på begge sider
 • Pasienten kan oppleve kvalme, oppkast, synsendringer og lysskyhet i forkant eller i forbindelse med hodepinen
 • Hyppigst oppstår migrene hos kvinner, og sjeldent før puberteten 
 • Hodepinen kan ofte sitte i timer eller dager

Cervicogen hodepine: 

 • Hodepinen sitter ofte på én side
 • Pasienten opplever ofte hodepine uten smerter i nakken
 • Hodepinen forårsakes av restriksjon i et eller flere av leddene i nakken. Dette skaper en irritasjon av nervene på samme side, som går opp mot ansiktet

Spenningshodepine

 • Hodepinen sitter ofte på begge sider av hodet
 • Oppleves som klemmende og pressende
 • Det er vanlig å oppleve nakkesmerter sammen med hodepinen
 • Smerten kan kjennes fra nakken og bakhodet, og kan strekke seg frem mot tinning og panne
 • Hodepinen oppstår av spenninger i muskulatur rundt nakke, kjeve og skuldre
  •  

 

Undersøkelse

En grundig gjennomgang av deg og din sykehistorie vil si mye om hvilken type hodepine du sannsynligvis plages med. Vi vil gjennomføre undersøkelser som vil lede oss frem til hvilke strukturer som er med på å skape og opprettholde hodepinene. Er det tegn til sekundær hodepine grunnet mulig underliggende sykdom vil du henvises videre umiddelbart.

 

Behandling

Vi har god erfaring med behandling av ulike former for hodepine. Mange av pasientene som kommer til oss med hodepiner opplever en markant lettelse etter de første behandlingene. 

Osteopatisk behandling er trygg og skånsom, og vi setter av god tid til deg. Vi tar i bruk et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, alt fra svært myke tøyninger og mobiliseringer til manipulasjon / «knekking».

Osteopatens fokus er ikke bare å behandle pasientens symptomer. For oss er symptomene en viktig kilde til å finne årsaken til plagene. Du vil få med deg enkle tøye- og avspenningsøvelser de selv kan gjøre hjemme eller på jobb.

Bestill time

Hodepine er en svært vanlig plage. Det finnes flere typer hodepine. Vi skiller mellom primære og sekundære hodepiner. De fleste hodepiner er primære og ufarlige. Sekundære oppstår som følge av underliggende sykdom, og vil utarte seg annerledes enn primære.

 

Årsak

Det finnes flere typer hodepiner. De vanligste er de primære, som vi kan skille inn i migrene, cervicogen hodepine og spenningshodepine. I svært sjeldne tilfeller kan hodepiner oppstå sekundært til underliggende sykdom. I disse tilfeller vil det også oppstå andre symptomer.

 

Årsaker og symptomer på hodepine

Migrene:

 • Hodepinen er ofte ensidig, men kan oppstå på begge sider
 • Pasienten kan oppleve kvalme, oppkast, synsendringer og lysskyhet i forkant eller i forbindelse med hodepinen
 • Hyppigst oppstår migrene hos kvinner, og sjeldent før puberteten 
 • Hodepinen kan ofte sitte i timer eller dager
 •  

Cervicogen hodepine:

 • Hodepinen sitter ofte på én side
 • Pasienten opplever ofte hodepine uten smerter i nakken
 • Hodepinen forårsakes av restriksjon i et eller flere av leddene i nakken. Dette skaper en irritasjon av nervene på samme side, som går opp mot ansiktet

Spenningshodepine

 • Hodepinen sitter ofte på begge sider av hodet
 • Oppleves som klemmende og pressende
 • Det er vanlig å oppleve nakkesmerter sammen med hodepinen
 • Smerten kan kjennes fra nakken og bakhodet, og kan strekke seg frem mot tinning og panne
 • Hodepinen oppstår av spenninger i muskulatur rundt nakke, kjeve og skuldre

 

Undersøkelse

En grundig gjennomgang av deg og din sykehistorie vil si mye om hvilken type hodepine du sannsynligvis plages med. Vi vil gjennomføre undersøkelser som vil lede oss frem til hvilke strukturer som er med på å skape og opprettholde hodepinene. Er det tegn til sekundær hodepine grunnet mulig underliggende sykdom vil du henvises videre umiddelbart.

 

Behandling

Vi har god erfaring med behandling av ulike former for hodepine. Mange av pasientene som kommer til oss med hodepiner opplever en markant lettelse etter de første behandlingene. 

Osteopatisk behandling er trygg og skånsom, og vi setter av god tid til deg. Vi tar i bruk et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, alt fra svært myke tøyninger og mobiliseringer til manipulasjon / «knekking».

Osteopatens fokus er ikke bare å behandle pasientens symptomer. For oss er symptomene en viktig kilde til å finne årsaken til plagene. Du vil få med deg enkle tøye- og avspenningsøvelser de selv kan gjøre hjemme eller på jobb.

Bestill time

Kontakt oss nå for en uforpliktende samtale

Åpningstider:

Mandag til torsdag 08.00 – 20.00
Fredag 08.00 – 18.00

Adresse:

Slemdalsveien 70A
0370 Oslo

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag – torsdag 08.00 – 20.00
Fredag 08.00 – 18.00


Adresse:

Slemdalsveien 70A,
0370 Oslo